Co zrobić gdy zostaniemy pozwani przed sąd?

Ilość spraw toczących się przed polskimi sądami z roku na rok stale rośnie a możliwości rozpoznawcze sądów są ograniczone. Praktycznie każdy może niespodziewanie stać się uczestnikiem lub stroną w sprawie sądowej. Zawiadomienie o pozwaniu przed sąd powinniśmy otrzymać listem poleconym, zawiadamiającym jest sąd. Warto w takiej chwili zachować spokój i nie dać się ponieść emocjom, które siłą rzeczy towarzyszą tego typu sytuacjom.

1. Zapoznaj się z pouczeniem
W kopercie powinno znajdować się zawiadomienie, czego sprawa dotyczy oraz odpis pozwu wraz z załącznikami. Warto dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów oraz pouczenia, ponieważ znajdują się tam istotne wskazówki o przysługujących pozwanemu prawach oraz ciążących na nim obowiązkach. Bez znajomości tych praw i obowiązków trudno dokonać racjonalnej oceny sytuacji.

2. Skonsultuj się z prawnikiem
Kolejną rzeczą jaką warto uczynić już na samym początku, jeżeli nie mamy specjalistycznej wiedzy prawniczej, to kontakt z kancelarią prawną specjalizującą się w danym typie spraw. Warto od razu umówić się na wizytę, ponieważ do podjęcia skutecznej reakcji, zgromadzenia potrzebnych dokumentów, dowodów w sprawie zazwyczaj mamy maksymalnie kilka dni. Jeżeli nie czujesz się na siłach aby samodzielnie bronić się w sądzie, zleć prowadzenie sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi.

3. Przygotuj dokumenty
Ponieważ pozwany najczęściej w ciągu kilku dni musi zgromadzić niezbędne dokumenty warto od razu zweryfikować  czy takowe posiadamy. Może to mieć kluczowe znaczenie dla sprawy, ponieważ często nie posiadamy już starych dokumentów, ale możemy zwrócić się o ich kopie do stosownych podmiotów lub organów aby je odzyskać. Warto już na początku podjąć takie kroki.

4. Zrealizuj wezwanie sądu
Sąd w zawiadomieniu najczęściej zobowiązuje pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni oraz nierzadko wzywa do złożenia określonych dokumentów. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje negatywne dla pozwanego konsekwencje procesowe, które później bardzo trudno odwrócić. Zobowiązanie może być również inaczej ukształtowane w zależności od rodzaju konkretnej sprawy.

5. Nie zwlekaj!
Pamiętaj, że zwłoka działa na Twoją niekorzyść.