Czym różni się radca prawny od adwokata?

Jeszcze do niedawna różnica pomiędzy uprawnieniami adwokatów a radców prawnych była znacząca. Obecnie uprawnienia obydwu zawodów prawniczych zostały praktycznie zrównane.
Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mogą reprezentować klientów przed sądami we wszystkich rodzajach spraw, w tym także karnych. Nie wszyscy radcowie prawni podejmują się jednak takiej obrony, ale zależy to już tylko od decyzji konkretnego radcy czy taką obronę zaoferuje swoim klientom.
Po zniwelowaniu różnic pomiędzy zawodami adwokata i radcy prawnego w zakresie reprezentacji w sprawach karnych należy wskazać na najistotniejsze uprawnienia jakie przysługują obydwu zawodom a są to  uprawnienia do reprezentowania klienta we wszystkich sprawach sądowych, w postępowaniach administracyjnych (przed organami administracji), w postępowaniach egzekucyjnych oraz w relacjach z podmiotami trzecimi (np. kontrahentami, firmami, spółkami, osobami fizycznymi itp.). Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni mogą udzielać porad oraz sporządzać opinie prawne, nie są to jednak kompetencje wyłącznie radców prawnych i adwokatów, ponieważ każdy może takich porad lub opinii udzielać. Także reprezentacja w postępowaniach administracyjnych nie jest zastrzeżona wyłącznie dla tych dwóch zawodów. Zasadnicza różnica polega na tym, że radcowie prawni oraz adwokaci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej a ponadto ich postępowanie regulują zasady etyki spisane w kodeksach etycznych tych zawodów takie jak m.in. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Zlecając sprawę radcom prawnym lub adwokatom mamy więc najwyższą pewność co do profesjonalizmu ich usług.
Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni obowiązkowo przynależą do samorządu zawodowego i podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Obydwa zawody są zawodami zaufania publicznego określonymi w Konstytucji RP.
Zawsze więc, kiedy będziecie Państwo wybierać prawnika zwracajcie uwagę czy kancelaria prawna, z której usług korzystacie jest kancelarią prowadzoną przez radców prawnych lub adwokatów czy przez osoby, które nie mają takich uprawnień oraz miejcie świadomość jakie wiążą się z tym konsekwencje.
Niniejszy artykuł pomija tematykę innych profesji (np. doradców podatkowych lub rzeczników patentowych), których przedmiotem jest również reprezentacja klientów w określonych typach spraw.