Sprawdź czy musisz spłacać swój kredyt

Sprawdź czy musisz spłacać swój kredyt

Czy kredyty bankowe i pożyczki trzeba spłacać? Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna – tak, zobowiązania należy wykonywać i do tego zobowiązują nas zarówno przepisy prawa jak i normy moralne.

Czasami jednak sytuacje życiowe (np. choroba, utrata pracy) zmuszają wiele osób do zaprzestania spłaty kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań. Co się wówczas dzieje? Bank, firma pożyczkowa (ogólnie wierzyciel) wzywa dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania po czym kieruje sprawę do sądu. Czasami zdarza się tak, ze duże banki sprzedają swoje wierzytelności innymi podmiotom (np. funduszom sekurytyzacyjnym, firmom windykacyjnym etc.), ponieważ nie opłaca się im samodzielnie dochodzić roszczeń od nierzetelnych kredytobiorców, często nie mają też ku temu odpowiednich narzędzi jakimi dysponują firmy windykacyjne.

Jednak co najważniejsze dłużnik w postępowaniu sądowym ma możliwość obrony – często skutecznej. Nie zawsze wierzyciel wygrywa w sądzie. Wierzyciel musi udowodnić swoje roszczenie według ściśle określonej procedury. Nierzadko nawet duże banki popełniają błędy podczas konstruowania pozwu, które umożliwiają skuteczną obronę dłużnika. W przypadku firm windykacyjnych podjęcie obrony w większości przypadków przynosi spodziewany efekt.

Wobec powyższych argumentów warto podjąć działania mające na celu obronę swoich interesów już na początku – gdy zostaniemy wezwani przez wierzyciela do zapłaty. Zaniechanie może przynieść nieodwracalny skutek. Warto w takich sprawach korzystać z pomocy fachowych pełnomocników (np. radców prawnych), którzy mogą reprezentować Państwa przed sądem i wierzycielem. Efekty takiej pomocy są często nie do przecenienia.