Cennik

Honorarium radcy prawnego

Honorarium prawnika jest ustalane w drodze indywidualnych uzgodnień z każdym Klientem. 
Część wynagrodzenia może stanowić premia za sukces.
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana zawsze przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Najczęściej stosowane systemy to:
- wynagrodzenie ryczałtowe – w przypadkach stałej obsługi prawnej podmiotów lub w sprawach, w których czas wykonania zlecenia i nakład pracy prawnika  są przewidywalne,
- wynagrodzenie godzinowe – zależne od nakładu pracy prawnika,
- wynagrodzenie mieszane - łączące w sobie cechy obu powyższych systemów, gdzie za określoną ilość godzin pracy stosowany jest ryczałt, a za ilość godzin przekraczających umówiony ryczałt - stawka godzinowa.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
Wynagrodzenie prawnika może być inne w zależności od rodzaju sprawy.

Przykładowe honorarium:
150 zł brutto / konsultacja prawna*
od 149 zł netto miesięcznie / stała obsługa prawna firmy **
od 199 zł brutto / sporządzenie pisma lub wniosku
od 199 zł brutto / analiza prawna dokumentów
od 249 zł brutto / opinia prawna na piśmie
od 490 zł brutto / zastępstwo prawne lub procesowe

* podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego
** zamów szczegółową ofertę w formie elektronicznej. Do kwoty netto należy doliczyć 23% podatek VAT