Oferta kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, firm i podmiotów gospodarczych, organów administracji oraz instytucji publicznych i prywatnych.

Naszym klientom oferujemy w szczególności:

  •   doradztwo prawne
  •   sporządzanie opinii prawnych
  •   opracowywanie projektów aktów prawnych
  •   reprezentację w postępowaniach przed sądami i urzędami
  •   reprezentację w relacjach z kontrahentami
  •   reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych
  •   reprezentację dłużników w sporach z wierzycielami
  •   reprezentację w postępowaniach ugodowych