Specjalizacja

- prawo gospodarcze -
- prawo kontraktów -
- prawo spółek handlowych -
- prawo upadłościowe i naprawcze -
- prawo cywilne -
- prawo administracyjne -
- prawo bankowe -
- prawo podatkowe -
- prawo spadkowe -
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych -
- obsługa prawna projektów unijnych -
- odszkodowania -
- windykacja należności -
- ochrona konkurencji i konsumentów -
- ochrona dóbr osobistych -
- obrót nieruchomościami -
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne -
- prawo transportowe -
- prawo budowlane -
- spory sądowe i administracyjne -
- oraz inne -