Zakres usług

Zakres pomocy prawnej dostosowany jest do potrzeb każdego Klienta.
Kancelaria oferuje obsługę w zakresie zleceń indywidualnych jak również stałą obsługę prawną podmiotów i instytucji.

Kancelaria świadczy pomoc między innymi w zakresie reprezentowania interesów klientów:

 • w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi
 • w postępowaniach przed organami administracji oraz organami ścigania
 • w postępowaniach egzekucyjnych
 • w sporach z podmiotami prywatnymi i publicznymi
 • w zakresie bieżącego doradztwa dla firm i instytucji oraz klientów indywidualnych
Do usług pomocy prawnej świadczonych przez Kancelarię należą przede wszystkim:

 •  sporządzanie pozwów, wniosków oraz pism procesowych
  w postępowaniach sądowych (m.in. odpowiedź na pozew, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, pozew wzajemny)
 •  sporządzenie środków zaskarżenia w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych (m.in. apelacja, zażalenie, skarga, odwołanie od decyzji)
 •  udział w rozprawach sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi
 •  sporządzanie oraz opiniowanie umów
 •  spory pracownicze
 • postępowania z zakresu prawa rodzinnego (m.in.alimenty, opieka nad dziećmi), postępowania spadkowe, o podział majątku)
 •  rejestracja, przekształcenia, podziały, likwidacje, fuzje spółek handlowych
 •  sporządzanie wniosków do KRS, wpisy w księgach wieczystych
 •  obsługa prawna organów spółek handlowych
 • bieżące doradztwo na rzecz firm i podmiotów gospodarczych, instytucji oraz osób fizycznych
 • obsługa organów administracji publicznej
 •  obsługa prawna uczelni wyższych
 •  pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami
 •  sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 •  dochodzenie należności na drodze sądowej oraz przedsądowej
 •  sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej
 •  reprezentowanie dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 •  pomoc w sporach z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami windykacyjnymi
 •  odwołania od decyzji organów administracji (m.in. ZUS, NFZ, urzędów skarbowych)
 •  pomoc przy zakupie nieruchomości, przedsiębiorstw, maszyn i pojazdów
 •  odzyskiwanie środków z polisolokat
 •  doradztwo w sprawach patentowych
 •  oraz inne